Prejdite na našu novú sránku https://restauraciaambrozia.sk/denne-menu/

- je súčasťou našich aktivít a slúži pre širokú verejnosť v Novom Meste nad Váhom a jeho okolí. K cene Vami objednaného tovaru je účtovaný manipulačný poplatok 0,8€/1p. hlavné jedlo, alebo násobok hl. jedál, pričom akceptujeme objednávky nad 4 €. Za hranicou mesta účtujeme za každý započatý kilometer 0.6 € (účtuje sa iba cesta k Vám).

Za rozvoz objednávky na viaceré miesta, poprípade zaplatenie za objednaný tovar na inom mieste, než je miesto doručenia tovaru, účtujeme poplatok za dopravu 1,6 €. V prípade neoznámenia takejto požiadavky pri objednávke nezaručujeme včasnosť dodania.

Pre výber jedál slúži Jedálny lístok a Jedlá v AKCII, ktoré sú obmieňané a doplňované.

Ak by Vám niečo chýbalo v jedálnom lístku, môžte nám napísať na E-mailovú adresu restaurácia.ambrozia@gmail.sk, alebo využite formulár na úvodnej strane.

Ďakujem za pozornosť a želám príjemný deň.